Λογότυπο
ΕταιρίαΛύσεις/ΠροϊόνταΥπηρεσίεςΕνδεικτικά ΈργαΕπικοινωνίαT-Fleet Login
Μελέτες ΕφαρμογήςΠρομήθεια - ΕγκατάστασηΕκπαίδευσηΥποστήριξηΕνοποίηση Συστημάτων  


Ενοποίηση Συστημάτων - Systems Integration

Σε περιπτώσεις όπου πρόκειται να γίνει χρήση δύο ή περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας παρέχεται η δυνατότητα ενοποίησης αυτών σε μία κοινή πλατφόρμα. Η χρήση κοινής πλατφόρμας για την κεντρική διαχείριση της ασφάλειας ενός κτιρίου ή άλλου χώρου επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επί μέρους συστημάτων (CCTV, Access Control, Σύστημα Συναγερμού κ.ο.κ) και την ανταλλαγή πληροφοριών, με αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη απόδοσης της ασφάλειας συνολικά.

Αξιοσημείωτο πλεονέκτημα της ενοποίησης συστημάτων αποτελεί η διευκόλυνση στην ταυτόχρονη παρακολούθηση όλων των συστημάτων ασφαλείας από το προσωπικό ασφαλείας και η απλούστευση της χρήσης αυτών. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ουσιαστικά ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους (παράβλεψη ένδειξης, λάθος χειρισμού λόγω πολυπλοκότητας, κ.ο.κ) ,καθώς και ο χρόνος απόκρισης των χειριστών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 
Ενοποίηση Συστημάτων 1

Switch Language

© 2009 T-Square Engineering Solutions Ε.Π.Ε. All rights reserved.
Συστήματα Ασφαλείας - Πυρανίχνευση - Τηλεματική - Αυτοματισμοί.
Designed by Let-IT-Bee.